Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Hoàn;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2010)

  • Trình bày về mạng không dây băng rộng Wimax và chuẩn relay 802.16J. Tối ưu vị trí đặt các trạm relay trong mạng không dây băng rộng thế hệ mới. Cài đặt thiết kế chương trình giải bài toán đặt vị trí trạm relay. Trình bày các kết quả và bàn luận

  • Thesis


  • Authors : Lê Hoàn;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2010)

  • Trình bày về mạng không dây băng rộng Wimax và chuẩn relay 802.16J. Tối ưu vị trí đặt các trạm relay trong mạng không dây băng rộng thế hệ mới. Cài đặt thiết kế chương trình giải bài toán đặt vị trí trạm relay. Trình bày các kết quả và bàn luận.