Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Trương Quốc Tuấn;  Advisor : Đặng Văn Chuyết (2005)

 • Trình bày các nền tảng cơ sở và yêu cầu cho các giao dịch trực tuyến, các hệ thống thanh toán điện tử

 • Thesis


 • Authors : Souphy Sidachanh;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2005)

 • Giới thiệu tổng quan về mô hình đào tạo từ xa, nghiên cứu về chuẩn Scorm và khảo sát một số hệ thống E-Learning, tổng quan các sản phẩm và so sánh đánh giá các khả năng hỗ trợ Scorm

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Huy Thái;  Advisor : Lê Đăng Hưng (2005)

 • Trình bày tổng quan về mạng Ad Hoc, các giao thức định tuyến trong mạng Ad Hoc. Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến giao thức định tuyến nguồn động DSR, một số công cụ mô phỏng mạng Ad Hoc và thiết lậpmột ứng dụng cụ thể của mạng Ad Hoc

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Viết Tuyến;  Advisor : Đặng Văn Chuyết (2005)

 • Trình bày tổng quan về mạch logic lập trình được và công nghệ FPGA, ngôn ngữ mô tả phần cứng VHDL, thiết kế modul thực hành FPGA sử dụng FPGA sử dụng FPGA XC2S100 của Xilinx