Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Hà Thị Phương;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2007)

 • Giới thiệu về tính chất quang của thuỷ tinh pha tạp đất hiếm với một loại nguyên tố đất hiếm điển hình được sử dụng rộng rãi trong các bộ khuyếch đại quang là erbium; bộ khuyếch đại quang sợi pha tạp erbium, nguyên lý hoạt động và các đặc trưng của nó, đồng thời xây dựng hệ phương trình tốc độ làm cơ sở để xây dựng chương trình mô phỏng EDFA.

 • Thesis


 • Authors : Bùi Văn Duy;  Advisor : Nguyễn Thúc Hải (2007)

 • Trình bày kiến thức cơ bản về công nghệ truyền hình và truyền hình qua mạng IP; công nghệ IPTV bao gồm các công nghệ và giải pháp; tìm hiểu tình hình phát triển dịch vụ IPTV, khả năng triển khai và một số ý kiến đề xuất khi triển khai công nghệ IPTV ở Việt Nam

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Văn Hoà;  Advisor : Nguyễn Thúc Hải (2007)

 • Trình bày sơ lược về lịch sử, xu thế phát triển của thông tin di động, quá trình phát triển của thông tin di động từ thế hệ thứ nhất đến thế hệ thứ tư; toàn cảnh các dịch vụ cũng như những lợi ích mà hệ thống thông tin di động 4G đạt được để phục vụ cuộc sống của con người; các dịch vụ mà hệ thống di động 4G cung cấp.