Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Tiến;  Advisor : Nguyễn Kim Khánh (2008)

 • Trình bày kiến trúc máy tính cao cấp, các cách phân loại kiến trúc máy tính, thành phần và vai trò trong hệ thống số xử lý song song. Phân tích hệ thống, các giải pháp thiết kế cho các mạng tương kết giữa các bộ xử lý, trình bày công thức đánh giá và so sánh hiệu năng, giới thiệu một số chuẩn đo hiệu năng phổ biến.. trình bày thiết kế hệ thống mini MIMD gồm 2 bộ xử lý và 2&#x...

 • Thesis


 • Authors : Đào Quang Anh;  Advisor : Bạch Thành Lê (2008)

 • Giới thiệu chung về các hệ thống truyền thông trên thế giới và tại Việt Nam. Trình bày hệ thống WCDMA và các điều kiện về kỹ thuật, công nghệ cho quá trình chuyển đổi lên 3G. Đưa ra các phương án công nghệ và giải pháp phát triển mạng 3G cho Viettel.

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Sinh Trường;  Advisor : NguyễnThúc Hải (2008)

 • Trình bày tổng quan về mạng ghép kênh theo bước sóng, công nghệ chuyển mạch quang. Phân tích các vấn đề: truyền dẫn và chất lượng dịch vụ IP trên mạng WDM; mô phỏng mạng quang WDM.

 • Thesis


 • Authors : Trần Mạnh Hùng;  Advisor : Hà Quốc Trung (2008)

 • Giới thiệu khái quát về hệ thống DVB-H, các thành phần mới trong bộ đóng gói IP: TIME SLICING và MPE-FEC. Nêu thành phần mới trong bộ điều chế DVB-T: Chế độ phát 4K, bộ ghép XEN IN-DEPTH và báo hiệu TPS; cấu hình mạng triển khai trong DVB-H. Đề xuất giải pháp truyền hình công nghệ DVB-H và tình hình triển khai ở Việt Nam. Phân tích so sánh giải pháp DVB-H và DMB.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Cường;  Advisor : Đặng Văn Chuyết (2008)

 • Giới thiệu tổng quan về IDS. Kết nối máy phân tích vào hệ thống Swith siaco. Triển khai tích hợp vào hệ thống IDS mềm - SNORT vào hệ thống.