Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Lê Văn Phương;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2009)

 • Trình bày về mạng không dây, VoIP và VoWLAN: Công nghệ không dây, mạng Wifi; Chất lượng dịch vụ QoS; Chuẩn IEEE 802.11e; Voice over IP, Voice over Wireless - LAN. Mô phỏng và đánh giá kết quả: Tổng quan về NS2; Cơ sở lý thuyết và mục đích mô phỏng; Phân tích và đánh giá kết quả.

 • Thesis


 • Authors : Đinh Đồng Lưỡng;  Advisor : Trịnh Văn Loan (2009)

 • Trình bày khái quát về các nghiên cứu tổng hợp tiếng Việt. Cơ sở lý thuyết về xử lý tiếng nói. Các phương pháp tổng hợp tiếng nói. Đề xuất và xây dựng bộ tổng hợp tiếng Việt chất lượng tốt. Đánh giá kết quả và hướng phát triển.

 • Thesis


 • Authors : Lê Bá Vui;  Advisor : Trịnh Văn Loan (2009)

 • Trình bày tổng quan về hệ nhúng. Tìm hiểu DSPIC30F6014A và CODEC SI3000. Tổng quan về lý thuyết nhận dạng tiếng nói. Trình bày các kết quả thử nghiệm hệ thống. Kết luận và hướng phát triển của đề tài.

 • Thesis


 • Authors : Trần Tuấn Vinh;  Advisor : Nguyễn Kim Khánh (2009)

 • Trình bày tổng quan về các kỹ thuật định vị dựa trên mạng GSM/GPRS và lựa chọn giải pháp thích hợp cho đề tài. Xây dựng giải pháp xác định vùng địa lý dựa trên vùng phủ sóng của các trạm BTS. Xây dựng giải thuật xác định sự dịch chuyển của thuê bao. Tìm hiểu chuẩn giao thức MLP và Omniloc flatform. Tìm hiểu và ứng dụng Google API để kiểm tra đánh giá các kết quả nghiên cứu, xây dự...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Cường;  Advisor : Hà Quốc Trung (2009)

 • Trình bày tổng quan về nhiệm vụ của luận văn. Cơ sở lý thuyết về quản trị mạng. Các mô hình và giải pháp giám sát mạng hiện nay. Xây dựng mô hình quản trị mạng phân tán, cho mạng Campus trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Cài đặt và thử nghiệm. Kết luận và hướng nghiên cứu của đề tài.