Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đỗ Quốc Cường;  Advisor : Trương Thị Diệu Linh (2011)

  • Trình bày tổng quan về hệ thống thông tin quang. Giới thiệu mạng WDM. Định tuyến và gán bước sóng trong mạng WDM đa miền. Cài đặt mô phỏng.