Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Lưu Minh Trọng;  Advisor : Hoàng Minh Thức (2013)

 • Trình bày nghiên cứu dịch vụ WEB và kiến trúc hướng dịch vụ; Tổng quan về hệ thống kinh doanh chứng khoán; Phân tích hệ thống kinh doanh chứng khoán; Thiết kế hệ thống kinh doanh chứng khoán; Cài đặt ứng dụng và thử nghiệm.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đình Thắng;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2009)

 • Trình bày về mạng cảm biến: Mạng cảm biến, kiến trúc mạng cảm biến và điều khiển truy nhập môi trường. Chất lượng dịch vụ trong WSN: chất lượng dịch vụ trong mạng cảm biến, các giao thức đa kênh và truyền thông không thời gian thực. Mô phỏng và đánh giá kết quả: Phần mềm mô phỏng NS2, mô phỏng và đánh giá kết quả.

 • Thesis


 • Authors : Ngô Vĩnh Quý;  Advisor : Vũ Quốc Khánh (2012)

 • Trình bày tổng quan về an toàn bảo mật ứng dụng web. Hiện trạng phân tích đánh giá và giám sát an toàn thông tin. Đề xuất quy trình phân tích đánh giá ứng dụng web. Đề xuất quy trình giám sát ứng dụng web. Thử nghiệm, Kết luận.