Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Xuân Thảo;  Advisor : Hà Quốc Trung (2006)

  • Nghiên cứu về giao thức điều khiển báo hiệu phiên SIP; về lập trình cho thiết bị di động; nghiên cứu sử dụng bộ công cụ để phát triển các MIDlet; về các giao diện ứng dụng chương trình SIP; lập một chương trình SIP có các chức năng đăng nhập, gọi đến một thiết bị SIP khác, chờ và trả lời cuộc gọi từ một thiết bị SIP khác đến.

  • Thesis


  • Authors : Hà Văn Đạt;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2012)

  • Trình bày tổng quan về giao thức TCP. Tổng quan về giao thức multipath TCP. Hoạt động của giao thức MP TCP. Điều khiển tắc nghẽn trong giao thức MP TCP. Mô phỏng MP TCP.