Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • -


 • Authors : Luyện Văn Hòa;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2013)

 • Tìm hiểu các công nghệ mạng không dây thế hệ mới: mạng di động 3G, mạng Wireless lan, mạng wimax, mạng cảm biến không dây; Tìm hiểu mô phỏng mạng wlan 802.11e trong môi trường NS2.

 • Thesis


 • Authors : Lê Văn Phương;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2009)

 • Trình bày về mạng không dây, VoIP và VoWLAN: Công nghệ không dây, mạng Wifi; Chất lượng dịch vụ QoS; Chuẩn IEEE 802.11e; Voice over IP, Voice over Wireless - LAN. Mô phỏng và đánh giá kết quả: Tổng quan về NS2; Cơ sở lý thuyết và mục đích mô phỏng; Phân tích và đánh giá kết quả.

 • Thesis


 • Authors : Lê Hoàn;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2010)

 • Trình bày về mạng không dây băng rộng Wimax và chuẩn relay 802.16J. Tối ưu vị trí đặt các trạm relay trong mạng không dây băng rộng thế hệ mới. Cài đặt thiết kế chương trình giải bài toán đặt vị trí trạm relay. Trình bày các kết quả và bàn luận

 • Thesis


 • Authors : Lê Hoàn;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2010)

 • Trình bày về mạng không dây băng rộng Wimax và chuẩn relay 802.16J. Tối ưu vị trí đặt các trạm relay trong mạng không dây băng rộng thế hệ mới. Cài đặt thiết kế chương trình giải bài toán đặt vị trí trạm relay. Trình bày các kết quả và bàn luận.