Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Mạnh Cường;  Advisor : Hà Quốc Trung (2009)

 • Trình bày tổng quan về nhiệm vụ của luận văn. Cơ sở lý thuyết về quản trị mạng. Các mô hình và giải pháp giám sát mạng hiện nay. Xây dựng mô hình quản trị mạng phân tán, cho mạng Campus trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Cài đặt và thử nghiệm. Kết luận và hướng nghiên cứu của đề tài.

 • Thesis


 • Authors : Hà Văn Đạt;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2012)

 • Trình bày tổng quan về giao thức TCP. Tổng quan về giao thức multipath TCP. Hoạt động của giao thức MP TCP. Điều khiển tắc nghẽn trong giao thức MP TCP. Mô phỏng MP TCP.

 • Thesis


 • Authors : Đặng Thị Nga;  Advisor : Trần Ngọc Lan (2013)

 • Giới thiệu tổng quan về công nghệ mạng Man-E, các công nghệ sử dụng cho mạng Man-E, dịch vụ trong mạng Man-E, phương án kết nối quản lý và thiết kế mạng Man-E tại VTN.