Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thái Trường;  Advisor : Hà Quốc Trung (2006)

 • Trình bày các ưu điểm của công nghệ CDMA 2000 so với các công nghệ di động khác và xu hướng phát triển lên 3G đáp ứng các nhu cầu chất lượng và dịch vụ của khách hàng. Cấu trúc, cơ chế hoạt động và các điểm mới của CDMA 20001xEV-DO. Giới thiệu về hệ thống mạng CDMA, nêu khó khăn và cách giải quyết. Đề xuất một số giải pháp ứng dụng cụ thể thiết kế một hệ thống CDMA 2000 1xEV-DO&#x...

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Văn Hoà;  Advisor : Nguyễn Thúc Hải (2007)

 • Trình bày sơ lược về lịch sử, xu thế phát triển của thông tin di động, quá trình phát triển của thông tin di động từ thế hệ thứ nhất đến thế hệ thứ tư; toàn cảnh các dịch vụ cũng như những lợi ích mà hệ thống thông tin di động 4G đạt được để phục vụ cuộc sống của con người; các dịch vụ mà hệ thống di động 4G cung cấp.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thái Trường;  Advisor : Hà Quốc Trung (2006)

 • Trình bày các ưu điểm của công nghệ CDMA 2000 so với các công nghệ di động khác và xu hướng phát triển lên 3G đáp ứng các nhu cầu chất lượng và dịch vụ của khách hàng. Cấu trúc, cơ chế hoạt động và các điểm mới của CDMA 20001xEV-DO. Giới thiệu về hệ thống mạng CDMA, nêu khó khăn và cách giải quyết. Đề xuất một số giải pháp ứng dụng cụ thể thiết kế một hệ thống CDMA 2000 1xEV-DO&#x...