Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Tiến;  Advisor : Nguyễn Kim Khánh (2008)

 • Trình bày kiến trúc máy tính cao cấp, các cách phân loại kiến trúc máy tính, thành phần và vai trò trong hệ thống số xử lý song song. Phân tích hệ thống, các giải pháp thiết kế cho các mạng tương kết giữa các bộ xử lý, trình bày công thức đánh giá và so sánh hiệu năng, giới thiệu một số chuẩn đo hiệu năng phổ biến.. trình bày thiết kế hệ thống mini MIMD gồm 2 bộ xử lý và 2&#x...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trung Kiên;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2006)

 • Nghiên cứu và tổng quan về hệ thống điều khiển giám sát. Xây dựng phần mềm điều khiển hệ thống. Thiết kế các Modul phần cứng.

 • Thesis


 • Authors : Đỗ Văn Hải;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2006)

 • Trình bày tổng quan về tìm kiếm video theo nội dung. Phương pháp tìm kiếm ảnh theo nội dung áp dụng trong bài toán tìm kiếm video theo nội dung. Phân đoạn video. Trính chọn khung hình chính trong video. Xây dựng hệ thống tìm kiếm video theo nội dung dựa trên phương pháp tìm kiếm ảnh trong các khung hình chính.

 • Thesis


 • Authors : Đinh Thị Kim Phượng;  Advisor : Nguyễn Kim Anh (2006)

 • Tổng quan về tìm kiếm ảnh dựa trên hình dạng. Phương pháp tách Contrario, phương pháp ra quyết định Contrario. Thử nghiệm các phương pháp.

 • Thesis


 • Authors : Đinh Thị Kim Phượng;  Advisor : Nguyễn Kim Anh (2006)

 • Tổng quan về tìm kiếm ảnh dựa trên hình dạng. Phương pháp tách Contrario, phương pháp ra quyết định Contrario. Thử nghiệm các phương pháp.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trung Kiên;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2006)

 • Nghiên cứu và tổng quanvề hệ thống điều khiển giám sát. Xây dựng phần mềm điều khiển hệ thống. Thiết kế các Modul phần cứng.

 • Thesis


 • Authors : Trần Đình Chiến;  Advisor : Nguyễn Thúc Hải (2006)

 • Giới thiệu các phương pháp khai thác dữ liệu, nội dung cơ bản về xử lý phân tích trực tuyến. Lý thuyết chung về kho dữ liệu và mô hình kho dữ liệu, phương pháp xây dựng và thiết kế CSDL cho kho dữ liệu. Phương pháp tiếp cận và phân tích đa chiều trong xử lý phân tích trực tuyến. Giới thiệu hệ trợ giúp quyết định, xây dựng cấu trúc thông tin hỗ trợ việc ra quyết định. Xây dựng hệ&#...

 • Thesis


 • Authors : Trần Xuân Thảo;  Advisor : Hà Quốc Trung (2006)

 • Nghiên cứu về giao thức điều khiển báo hiệu phiên SIP; về lập trình cho thiết bị di động; nghiên cứu sử dụng bộ công cụ để phát triển các MIDlet; về các giao diện ứng dụng chương trình SIP; lập một chương trình SIP có các chức năng đăng nhập, gọi đến một thiết bị SIP khác, chờ và trả lời cuộc gọi từ một thiết bị SIP khác đến.