Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Bùi Thanh Khải;  Advisor : Trương Thị Diệu Linh (2018)

  • Giới thiệu công nghệ mạng SDN. Mạng SDN tích hợp với mạng IP. Xây dựng và triển khai mạng SDN-IP cho cơ quan Bộ Công an.