Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Dương Tiến Đạt;  Advisor : Phạm Đăng Hải (2018)

  • Tổng quan về an ninh mạng hiện nay, các phương pháp tấn công và cách phòng chống, phương pháp bảo mật CSDL tại Tổng cục thuế. Mô hình thiết kế và cài đặt hệ thống. Vận hành và đánh giá hệ thống.