Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Ngọc Bình;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2014)

  • Cơ sở lý thuyết về công nghệ ảo hóa mạng. Các giải pháp ứng dụng ảo hóa mạng dựa trên openflow. Triển khai sflow để giám sát open switch, đo kiểm giới hạn lưu lượng băng thông mạng, cài đặt thử nghiệm điều khiển luồng dữ liệu lớn, triển khai cài đặt của một dự án NetFPGA

  • Thesis


  • Authors : Bùi Thanh Bình;  Advisor : Nguyễn Thị Hoàng Lan (2014)

  • Tổng quan về sinh trắc học và sinh trắc học mống mắt. Tìm hiểu các phương pháp trong hệ thống sinh trắc mống mắt. Xây dựng ứng dụng nhận dạng sinh trắc mống mắt và kết quả thực nghiệm.