Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Bình;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2016)

  • Tổng quan về mạng cảm biến không dây và internet of things. Tổng quan về RPL và IPv6. Tìm hiểu giao thức nâng cao