Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lưu Trọng Đại;  Advisor : Thân Quang Khoát (2017)

  • Cơ sở lý thuyết về học máy, ngữ nghĩa ẩn, mô hình xác suất và chủ đề, một số thuật ngữ, kí hiệu. Mô phình PLSA phân tích ngữ nghĩa ẩn trong văn bản. Thực nghiệm và đánh giá dữ liệu, perplexity,...