Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Nguyễn Mạnh Tiến;  Advisor : Trương Thị Diệu Linh (2019)

  • Cơ sở lý thuyết hệ thống quang không dây, mô hình hệ thống FSO, hệ thống hạ tầng mạng trên cao HAP, phân cụm FSO sử dụng thuật toán K-mean, các phương pháp dự phòng đường đi, tìm đường đi có dự phòng sử dụng thuật toán suurballe, xây dựng mô hình mạng. Xây dựng giải thuật thiết lập topo mạng. Cài đặt thuật toán.