Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Minh Tân;  Advisor : Trần Hoàng Hải (2015)

  • Tổng quan về điện toán đám mây và vấn đề bảo mật trên điện toán đám mây. Xác thực đa nhân tố trên điện toán đám mây. Áp dụng xác thực hai nhân tố trong điện toán đám mây.