Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Bình;  Advisor : Ngô Quỳnh Thu (2016)

 • Tổng quan về mạng cảm biến không dây và internet of things. Tổng quan về RPL và IPv6. Tìm hiểu giao thức nâng cao

 • Thesis


 • Authors : Lương Quốc Trung;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2015)

 • Nêu các phương pháp phân tích lưu lượng internet để phát hiện bất thường, tiếp cận phát triển chương trình phân tích lưu lượng mạng. Áp dụng công thức tính toán của mô hình cân bằng vào dữ liệu chuẩn của MAWI,...

 • Thesis


 • Authors : Bùi Anh Quang;  Advisor : Hà Quốc Trung (2015)

 • Tổng quan về IPv6. Các cơ chế chuyển đổi từ IPv4 lên IPv6. Nêu định hướng và giải pháp cho chuyển đổi lên IPv6 ở Việt Nam. Giải pháp chuyển đổi từ IPv4 lên IPv6 cho dịch vụ Office Wan trên cơ sở hạ tầng mạng MPLS của Viettel.