Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Bùi Nguyên Đạt;  Advisor : Phạm Hải Đăng (2015)

  • Tổng quan về hệ thống thông tin vệ tinh, hệ thống vệ tinh tầm thấp (LEO) và ứng dụng, vệ tinh khí tượng NOAA. Lý thuyết cơ bản hệ thống thu phát ăng ten, ăng ten thông minh. Xây dựng hệ thống điều khiển búp sóng số và kết quả mô phỏng.