Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Bùi Phú Định;  Advisor : Trần Minh Trung (2015)

  • Tổng quan về điện toán đám mây. Những vấn đề về bảo mật dữ liệu. Tổng hợp một số bài báo/nghiên cứu về bảo mật trong CC của các nhà khoa học trên thế giới. Mô phỏng điện toán đám mây riêng và giải pháp nâng cao bảo mật với nền tảng openstack.