Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Bùi Trung Thành;  Advisor : Trương Thu Hương (2015)

  • Tổng quan về tấn công từ chối dịch vụ. Đề xuất một số giải pháp phát hiện tấn công từ chối dịch vụ ở lớp mạng. Giải pháp truy ngược địa chỉ IP. Nêu đặc điểm dữ liệu mạng và tác động tới giải pháp pla DFM dựa trên dữ liệu thực tế từ Caida.