Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Lê Minh Trọng;  Advisor : Nguyễn Hữu Thanh (2015)

 • Tổng quan 3GPP LTE và lộ trình tiến lên 4G. Truy nhập vô tuyến trong LTE. Các thủ tục truy nhập. Lập biểu phụ thuộc kênh. Thuật toán lập biểu DRRF và kết quả mô phỏng.

 • Thesis


 • Authors : Mai Hùng;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2015)

 • Giới thiệu chung về giải pháp E2E QOS trong mạng GPRS. QOS trong mạng vô tuyến. QOS trên mạng IPCORE. Triển khai E2E QOS trên mạng lõi GPRS vinaphone.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Anh Tuấn;  Advisor : Nguyễn Văn Đức (2015)

 • Nghiên cứu và khảo sát các mô hình kênh truyền dưới nước. Xây dựng các đặc tuyến truyền dẫn. Xây dựng các đặc tuyến nhiễu. Mô hình và mô phỏng hệ thống. Kết quả xác định PDP và hàm mật độ phổ công xuất Doppler từ mô hình thực nghiệm, hàm tương quan thời gian, tần số của mô hình mô phỏng và mô hình thí nghiệm,...