Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thế Dũng;  Advisor : Trần Thị Ngọc Lan (2015)

 • Giới thiệu công nghệ MPLS và chuyển đổi từu MPLS snag GMPLS. Giao thức báo hiệu, giao thức định tuyến trong mạng GMPLS. Các biện pháp khôi phục và bảo vệ trong GMPLS.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hữu Mạnh;  Advisor : Hồ Anh Túy (2014)

 • Tổng quan về truyền hình giao thức internet (IPTV). Khái niệm và lịch sử hình thành phân hệ đa phương tiện IP (IMS). Công nghệ IPTV trên nền IMS-NGN. Tình hình phát triển IPTV Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thanh Tùng;  Advisor : Nguyễn Xuân Dũng (2015)

 • Tổng quan về công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức tổng quát (GMPLS). Định tuyến GMPLS. Mô phỏng kỹ thuật định tuyến ràng buộc theo băng thông trong GMPLS.

 • Thesis


 • Authors : Đinh Bá Dũng;  Advisor : Ngô Vũ Đức (2015)

 • Tổng quan về công nghệ MLPS. Kỹ thuật lưu lượng trong MPLS và các cơ chế bảo vệ, khôi phục. Mô phỏng bảo vệ và khôi phục đường theo các cơ chế Makan, Haskin, Shortest-Dynamic, Simple-Dynamic; so sánh đánh giá các mô hình bảo vệ và khôi phục đường.