Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Bá Thanh;  Advisor : Trần Hoàng Hải (2017)

  • Tổng quan về điện toán đám mây. Điện toán đám mây IBM Bluemix. Giới thiệu kiến trúc microservices và devops. Xây dựng ứng dụng đặt lịch học cho sinh viên áp dụng microservices và devops trên nền tảng IBM bluemix.