Search

Current filters:

Discover

Subject
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Nguyễn Quốc Tuấn;  Advisor : Huỳnh Thị Thanh Bình (2019)

  • Tổng quan về mạng nơ-ron, tối ưu hóa liên tục, giải thuật tiến hóa đa nhiệm vụ,. Giải thuật tiến hóa huấn luyện mạng nơ-ron. Đề xuất giải thuật học cho mạng nơ-ron truyền thẳng nhiều lớp dựa trên thuật toán tiến hóa đa nhiệm vụ.