Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Anh Đức;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2017)

  • Tổng quan về điện toán đám mây. Một số vấn đề bảo mật trong điện toán đám mây. Bảo vệ giao dịch trong điện toán đám mây openstack. Thử nghiệm mô phỏng hệ thống đám mây riêng và giải pháp bảo vệ giao dịch dữ liệu trên nền tảng openstack.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Nam Hà;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2017)

  • Tổng quan về điện toán đám mây. Các vấn đề khi triển khai điện toán đám mây tại doanh nghiệp. Triển khai hệ thống cloud computing với cloudstack.