Search

Current filters:

Discover

Subject
Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Hữu Thanh;  Advisor : Trần Hoàng Hải (2016)

  • Giới thiệu về điện toán đám mây. An toàn, bảo mật dữ liệu trên đám mây. Xây dựng dịch vụ lưu trữ đám mây an toàn sử dụng OWNCLOUD

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Trọng Điệp;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2016)

  • Nêu các vấn đề an ninh điện toán đám mây. Quản lý định danh, truy cập và dữ liệu trong Openstack. Triển khai Openstack, phân tích các vấn đề an ninh