Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đỗ Mạnh Việt;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2016)

  • Tổng quan về botnet. Kỹ thuật phát hiện và cơ chế phòng vệ botnet. Cài đặt và thử nghiệm snort IDS để phát hiện botnet.