Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, ứng dụng phần mềm tích hợp CAD/CAM - CNC (Mastercam X2) trong thiết kế và gia công các sản phẩm cơ khí
Authors: Trịnh Thị Mai
Advisor: Trần Xuân Việt
Keywords: Gia công cơ khí; Công nghệ CAD/CAM/CNC
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về công nghệ CAD/CAM/CNC. Gia công CNC. Ngôn ngữ lập trình gia công CNC. Ứng dụng phần mềm Mastercam X2 trong thiết kế và gia công cơ khí
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2303
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000253385.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.