Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp bôi trơn - làm nguội tối thiểu đến hiện tượng mòn của dụng cụ khi khoan thép 45
Authors: Nguyễn Minh Đạt
Advisor: Nguyễn Trọng Bình
Keywords: Gia công; Cắt gọt; Bôi trơn
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về quá trình gia công cắt gọt. Công nghệ bôi trơn - làm nguội. Nghiên cứu xác định áp lực hợp lý của bôi trơn - làm nguội tối thiểu khi khoan bằng thực nghiệm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2310
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253338.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253338-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 145,04 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.