Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu máy gia công xung tia lửa điện FO 550S để gia công tinh khuôn cho sản phẩm có bề mặt phức tạp
Authors: Bùi Mạnh Hùng
Advisor: Nguyễn Huy Ninh
Keywords: Tia lửa điện
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về gia công tia lửa điện. Nghiên cứu khai thác sử dụng máy xung tia lửa điện FO 550S. Mô hình thí nghiệm và kết luận
Description: Luận văn thạc sỹ - Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2311
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253403.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,18 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253403-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 163,17 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.