Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng trung tâm gia công 5 trục UCP 600 để gia công khuôn cho sản phẩm có bề mặt phức tạp
Authors: Ngô Văn Điệu
Advisor: Nguyễn Huy Ninh
Keywords: Khuôn mẫu; Hệ điều khiển Heidenhain; Gia công
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày đặc điểm của nền công nghiệp chế tạo khuôn mẫu. Cơ sở xây dựng những bề mặt cong phức tạp. Cơ sở thiết kế khuôn. Nghiên cứu khai thác sử dụng hệ điều khiển Heidenhain dùng cho trung tâm UCP600. Ứng dụng trung tâm CNC UCP 600 gia công khuôn.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2322
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000253669.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.