Thông tin tài liệu


Title: Mô hình hóa và nghiên cứu biến dạng gây nhăn đường may trong quá trình gia công
Authors: Đỗ Thị Khánh Hoa
Advisor: Nhữ Phương Mai
Keywords: May mặc; Gia công
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về độ nhăn đường may trong quá trình gia công: cơ sở lý luận về độ nhăn đường may trong quá trình gia công, nghiên cứu về phụ liệu, thiết bị thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu biến dạng của vải dưới tác dụng của tải trọng khác nhau: mô hình cơ học biến dạng của sợi khi dệt, mô hình cơ học biến dạng của vải khi may, ứng dụng phần mềm RDM tính toán, kết quả nghiên cứu thực nghiệm biến dạng nhăn của vải
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2340
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000253518.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.