Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ tới chất lượng bề mặt gia công của các loại thép hợp kim có độ cứng cao trên máy phay CNC
Authors: Hồ Trọng Chính
Advisor: Nguyễn Đắc Lộc
Keywords: Thép hợp kim; Gia công
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về chất lượng bề mặt và các yếu tố ảnh hưởng. Tổng quan về công nghệ CNC. Xác lập mối quan hệ giữa các thông số cắt gọt và độ nhám bề mặt. Tác giả trình bày kết quả và bàn luận
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ cơ khí - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2349
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000253542.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.