Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt của dao phay thép gió sản xuất tại Việt Nam đến chất lượng bề mặt chi tiết
Authors: Vũ Đức Trường
Advisor: Trần Thế Lục
Keywords: Dao phay; Nghiên cứu
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về vật liệu dụng cụ cắt. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt của dao phay thép gió sản xuất tại Việt Nam đến độ nhám bề mặt khi phay hợp kim nhôm 380. Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của chế độ cắt khi phay hợp kim nhôm 380 bằng dao phay thép gió sản xuất tại Việt Nam đến chất lượng bề mặt chi tiết
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2354
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253508.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,63 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253508-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 167,45 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.