Thông tin tài liệu


Title: Sự phát triển kỹ thuật ô tô con của một số hãng trong thời gian 2001 đến 2005
Authors: Nguyễn Quang Huy
Advisor: Nguyễn Khắc Trai
Keywords: Ô tô con; Kỹ thuật
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Theo dõi về sản lượng ô tô trên thế giới ở các nước công nghiệp phát triển từ 2001 - 2005. Phương pháp thống kê số liệu về sự phát triển KHKT của công nghiệp ô tô trên thế giới. Kết quả thống kê của 6 nhà sản xuất lớn và xây dựng bộ số liệu phục vụ việc tìm hiểu sự phát triển kỹ thật của ô tô.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Cơ khí động lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2370
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000105164.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000105164-TT.pdf.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 113,98 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.