Thông tin tài liệu


Title: Tính toán động lực học và mô phỏng số robot công nghiệp dựa trên chương trình RobotDyn cải tiến
Authors: Chu Hoàng Anh
Advisor: Nguyễn Văn Khang
Keywords: Robot công nghiệp; Động lực học
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết của hệ chương trình RobotDyn. Chương trình RobotDyn. Áp dụng chương trình RobotDyn tính toán động lực học của một số robot điển hình. Áp dụng chương trình RobotDyn thiết lập phương trình chuyển động của một số robot điển hình. Áp dụng chương trình RobotDyn mô phỏng số một số robot điển hình
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Cơ học kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2376
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253562.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,99 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253562-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 105,34 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.