Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển tối ưu quá trình cháy lò hơi
Authors: Nguyễn Anh Tuấn
Advisor: Nguyễn Huy Phương
Keywords: Lò khí đốt; Điều khiển tối ưu
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu lò hơi và quá trình cháy. Giới thiệu chung về điều khiển tối ưu. Tổng hợp bộ điều chỉnh quá trình cháy lò hơi của công ty Thuốc lá Thăng Long.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Điều khiển và tự động hóa - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2396
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

32

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255317.pdf
    Restricted Access
 • N?i dung
  • Size : 1,08 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255317-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 133,4 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.