Ths-Công nghệ thông tin (1122)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1122

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Hồng Thái;  Advisor : Hà Quốc Trung (2010)

 • Trình bày tổng quan về mô hình quản lý và phân phối phần mềm. Mô hình P2P và chia sẻ file trong mạng P2P. Đề xuất các giải pháp phân phối phần mềm P2P. Cài đặt triển khai thử nghiệm và đánh giá.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thanh Thủy;  Advisor : Vũ Tuyết Trinh (2010)

 • Trình bày hệ thống tìm kiếm thông tin. Sử dụng hồ sơ người dùng, trong hệ thống tìm kiếm thông tin và giải pháp xây dựng hệ thống tìm kiếm thông tin cá nhân hoá trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Duy Hiệp;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2010)

 • Trình bày một số kiến thức cơ sở trong lý thuyết về độ phức tạp tính toán, lớp bài toán NP - khó làm nền tảng cho các chương tiếp theo. Bài toán cây khung truyền thông tối ưu. Thuật toán di truyền và tối ưu hóa bầy đàn. Giải thuật di truyền lai giải bài toán OCST. Kết quả thực nghiệm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Hoàn;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2010)

 • Trình bày về mạng không dây băng rộng Wimax và chuẩn relay 802.16J. Tối ưu vị trí đặt các trạm relay trong mạng không dây băng rộng thế hệ mới. Cài đặt thiết kế chương trình giải bài toán đặt vị trí trạm relay. Trình bày các kết quả và bàn luận.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Hồng Diệp;  Advisor : Nguyễn Thanh Thủy (2010)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết chung về tính toán đám mây. Mô hình cung cấp dịch vụ của tính toán đám mây. Nền tảng phát triển hệ thống tính toán đám mây. Đề xuất ứng dụng mô hình tính toán đám mây cho quản lý trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trình bày kết quả đạt được và các kiến nghị.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Trung Hiếu;  Advisor : Nguyễn Đức Nghĩa (2008)

 • Giới thiệu tổng quan về các hệ thống phỏng sinh học, các phương pháp tính toán phỏng sinh học, nguyên lý cơ bản của một hệ thống thuật toán phỏng sinh học. Thuật toán phỏng bầy kiến. Tổng quan bài toán k-median và một số phương pháp giải được áp dụng. Trình bày giải thuật phỏng bầy kiến giải bài toán k-median. Kết quả thực nghiệm, đánh giá về giải thuật