Ths-Công nghệ thông tin (1159)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1159

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Thị Phượng;  Advisor : Nguyễn Văn Đức (2013)

 • Trình bày kỹ thuật mã hóa kệnh và ước lượng kênh cho hệ thống Mimo-OFDM. Kiến trúc hệ thống và tham số kênh truyền 4G-LTE hướng xuống. Phương pháp mô phỏng tạo kênh Mimo. Kết quả mô phỏng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tiến Long;  Advisor : Bành Tiến Long (2013)

 • Trình bày tổng quan về gia công tia lửa điện. Máy cắt dây và các thông số điều chỉnh trong quá trình gia công. Nghiên cứu các nhân tố công nghệ ảnh hưởng đến quá trình cắt dây.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lại Trường Xuân;  Advisor : Nguyễn Văn Đức (2013)

 • Trình bày lý thuyết cơ sở Mimo-OFDMA. Cấp phát kênh động cho hệ thống Mimo-OFDMA. Kênh tương quan Mimo và cân bằng kênh cho hệ thống Mimo-OFDMA. Kết quả mô phỏng và đánh giá. Kết luận và hướng nghiên cứu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Thanh Bình;  Advisor : Nguyễn Thị Hoàng Lan (2014)

 • Tổng quan về sinh trắc học và sinh trắc học mống mắt. Tìm hiểu các phương pháp trong hệ thống sinh trắc mống mắt. Xây dựng ứng dụng nhận dạng sinh trắc mống mắt và kết quả thực nghiệm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Anh Hưng;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2013)

 • Tổng quan công nghệ ảo hóa mạng. Ảo hóa trong planet - lab và ứng dụng tomato. Nêu mục đích thử nghiệm, xây dựng thử nghiệm và đánh giá hiệu năng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Thị Nga;  Advisor : Trần Ngọc Lan (2013)

 • Giới thiệu tổng quan về công nghệ mạng Man-E, các công nghệ sử dụng cho mạng Man-E, dịch vụ trong mạng Man-E, phương án kết nối quản lý và thiết kế mạng Man-E tại VTN.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Kim Hoan;  Advisor : Trần Đình Khang (2013)

 • Trình bày các vấn đề tổng quan. Các khái niệm cơ bản. Xây dựng mô hình mờ dựa trên phân tích phân cụm dữ liệu mờ. Bài toán ứng dụng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Quốc Cường;  Advisor : Hoàng Phương Chinh (2013)

 • Giới thiệu về kiểm chứng thiết kế vi mạch, kiến thức cơ bản, kiến trúc và hoạt động của chương trình mô phỏng, phát triển phần mềm mô phỏng và đưa ra kết luận, hướng phát triển đề tài.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thùy Linh;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2013)

 • Trình bày lý thuyết về tín hiệu nhiều chiều, lựa chọn một số ứng dụng xử lý tín hiệu nhiều chiều điển hình, xây dựng mẫu hình búp sóng siêu âm của cảm biến siêu âm SRF05, đề xuất thuật toán tạo ảnh cho hệ thống SONAR, thiết kế, chế tạo chạy thử mô hình.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Ngọc Anh;  Advisor : Trương Thu Hương (2013)

 • Giới thiệu mô hình trung tâm dữ liệu phổ biến hiện nay, phân tích hiện trạng sử dụng năng lượng trong ngành ITC, các công cụ thực hiện mô phỏng mạng trung tâm dữ liệu, đo đạc mức độ tiết kiệm năng lượng trong trung tâm dữ liệu vừa và nhỏ khi mô phỏng các thuật toán tối ưu, định tuyến

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Hải Yến;  Advisor : Nguyễn Kim Anh (2013)

 • Trình bày nguyên lý hoạt động, một số kỹ thuật tìm kiếm thông tin truyền thống, đánh giá ưu nhược điểm của các mô hình. Nguyên lý hoạt động của hệ thống tìm kiếm ảnh dựa trên nội dung, phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh. Ứng dụng các kỹ thuật tìm kiếm thông tin trong tìm kiếm ảnh dựa trên nội dung.