Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Quốc Chỉnh;  Advisor : Nguyễn Thị Thúy Ngọc (2010)

  • Khái quát về tính tiện nghi của quần áo, một số nghiên cứu về tính tiện nghi của trang phục. Mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Kết quả đo và so sánh đặc tính tiện nghi của các mẫu vải, kết quả đánh giá tổng hợp tính tiện nghi của các mẫu vải, kết quả so sánh và đánh giá tính tiện nghi của các sản phẩm sơ mi nam, chỉ dẫn sử dụng vải và thiết kế sơ mi nam trong...