Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Ngô Ngọc Hải;  Advisor : Ngô Chí Trung (2009)

  • Trình bày 3 phương pháp thiết kế đang sử dụng tại Việt Nam và trên thế giới hiện nay, nhận xét ưu nhược điểm của từng phương pháp. Xây dựng phương pháp thiết kế đường cong cửa quần, đũng quần âu nam và điều chỉnh thiết kế theo các yếu tố ảnh hưởng đến thông số kích thước và phương pháp thiết kế

  • Thesis


  • Authors : Ngô Ngọc Hải;  Advisor : Ngô Chí Trung (2009)

  • Trình bày 3 phương pháp thiết kế đang sử dụng tại Việt Nam và trên thế giới hiện nay, đưa ra ưu nhược điểm của từng phương pháp. Xây dựng phương pháp thiết kế đường cong cửa quần, đũng quần âu nam và điều chỉnh thiết kế theo các yếu tố ảnh hưởng đến thông số kích thước và phương pháp thiết kế.