Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hoa Hồng Tươi;  Advisor : Lã Thị Ngọc Anh (2012)

 • Xây dựng các phương trình hồi quy tuyến tính thể hiện tương quan giữa các kích thước đo phần trên cơ thể trẻ em trai lứa tuổi tiểu học. Tính toán chỉ số cơ thể, chỉ số thân, chỉ số Skélie của trẻ em trai lứa tuổi tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay. Xác định tỷ lệ phần trăm một số phần cơ thể với chiều cao đứng. Đánh giá được đặc điểm hình thái và sự phát triển&#x...

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Gia Linh;  Advisor : Trần Bích Hoàn (2011)

 • Nghiên cứu đối tượng, xây dựng chương trình đo nhân trắc cho nam học sinh 15-17 tuổi của một số trường ở Hà Nội. Tiến hành đo nhân trắc để có các kích thước đo phần trên cơ thể học sinh nam. Xây dựng phương pháp xử lý số liệu theo toán xác suất thống kê. Xác định các kích thước chính các môn đo nhân trắc. Thống kê toán học xác định số lượng mẫu đo đảm bảo tính chất đại diện c...

 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Thắm;  Advisor : Nguyễn Thị Ngọc Thuý (2011)

 • Nghiên cứu xây dựng sơ đồ đo kích thước cơ thể người trên phần mềm của hệ thống quét cơ thể ba chiều. Xác định được các chỉ số hình dáng phần trên cơ thể phụ nữ Việt Nam lứa tuổi từ 18 đến 55. Đánh giá về đặc điểm hình dáng của từng phần cơ thể phía trên phụ nữ Việt Nam vận dụng trong thiết kế trang phục phù hợp. Kết quả và đánh giá.

 • Thesis


 • Authors : Trần Nguyên Lân;  Advisor : Trần Bích Hoàn (2011)

 • Trình bày tổng quan: sự phát triển của nhân trắc học trên thế giới và Việt Nam, đặc điểm tâm sinh lý và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của học sinh lứa tuổi 15-17, đặc điểm nhân trắc học phần dưới cơ thể nam, phương pháp nghiên cứu. Nội dung, phương pháp, chương trình nghiên cứu, các dấu hiệu nhân trắc, xử lý kết quả nghiên cứu. Xử lý và phân tích kết quả nghiên cứu: đặc điểm&#...