Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Quang Long;  Advisor : Chu Diệu Hương (2015)

  • Nghiên cứu khả năng giải phóng hoạt chất từ vi nang trong các khoảng thời gian 3h, 6h, 12h, 24h đánh giá mức độ giải phóng hoạt chất, xác hiệu quả sử dụng; Khả năng tạo lực ép của vải dệt kim, ảnh hưởng của lực ép đến khả năng giải phóng hoạt chất; Đánh giá mức độ giải phóng hoạt chất khi kéo giãn vải tạo lực ép lên bề mặt tiếp xúc có chứa vi na...