Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Xuân Mai;  Advisor : Lã Thị Ngọc Anh (2015)

  • Lịch sử phát triển của găng tay, môi trường ni tơ hóa lỏng, đặc điểm cấu tạo của các xương và cơ bàn tay, phương pháp xác định của kích thước bàn tay, phương pháp thiết cứu, gia công. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu, thiết kế vật liệu may găng tay

  • Thesis


  • Authors : Phạm Thị Ly Hạ;  Advisor : Phan Thanh Thảo (2016)

  • Tổng quan về nghệ thuật đan, bện mây tre truyền thống, tạo hình trang trí các sản phẩm thời trang sử dụng nghệ thuật đan, bện mây tre, yêu cầu của thời trang dạ hội hiện đại. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu bộ sưu tập trang phục dành cho phụ nữ Việt Nam sử dụng nghệ thuật mây tre đan, kỹ thuật thể hiện các họa tiết trang trí của bộ sưu tập, bản vẽ mẫu rập chi tiết&#...

  • Thesis


  • Authors : Trần Thị Bình;  Advisor : Dương Thị Kim Đức (2016)

  • Nghiên cứu tổng quan về thiết kế thời trang may sẵn. Phân tích việc phát triển thương hiệu của Việt Nam và nước ngoài. Phân tích và đề xuất hoàn thiện phương hướng phát triển thương hiệu thời trang Canifa của Công ty cổ phần thương mại Hoàng Dương.