Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trần Thị Ngọc Thảo;  Advisor : Chu Diệu Hương (2016)

  • Giới thiệu chung về điều kiện khí hậu của Miền Nam Việt Nam, về vải dệt kim, về lỗi thủng vải dệt kim theo đường may, ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm đến tính chất cơ lý của vật liệu dệt. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả xác định thông số và cấu trúc của 3 loại vải dệt kim, khảo sát điều kiện nhiệt độ và độ ẩm tại xưởng may TP. Hồ Chí Minh,...