Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Phạm Kim Thúy;  Advisor : Vũ Mạnh Hải (2015)

 • Giới thiệu các loại vật liệu sử dụng làm lót giày, một số tính chất cơ bản của vải giả da, các phương pháp sản xuất vải giả da, yêu cầu đối với vải giả da dùng làm lót giầy. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu xác định cấu trúc của vật liệu giả da, độ bền kéo và độ giãn của vật liệu giả da, độ bền xé, độ bền mài, độ bền thấm nước toàn phần, độ ổn định ...

 • Thesis


 • Authors : Phạm Minh Phụng;  Advisor : Bùi Văn Huấn (2016)

 • Tổng quan về cá sấu trên thế giới và trong nước, da cá sấu nguyên liệu, đặc điểm công nghệ thuộc và hoàn tất da cá sấu,...Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả phân vùng da cá sấu; phân tích các đặc trưng cấu trúc và bề mặt các vùng da lưng, cạnh sườn và bụng cá sấu,...

 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Tâm Thanh;  Advisor : Dương Thị Kim Đức (2016)

 • Nghiên cứu tổng quan về thương hiệu thời trang. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu giải pháp phát triển thương hiệu thời trang Việt Nam, giới thiệu và đánh giá thương hiệu thời trang Tuanbot.

 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Bình;  Advisor : Dương Thị Kim Đức (2016)

 • Nghiên cứu tổng quan về thiết kế thời trang may sẵn. Phân tích việc phát triển thương hiệu của Việt Nam và nước ngoài. Phân tích và đề xuất hoàn thiện phương hướng phát triển thương hiệu thời trang Canifa của Công ty cổ phần thương mại Hoàng Dương.

 • Thesis


 • Authors : Cao Thị Minh Châu;  Advisor : Dương Thị Kim Đức (2016)

 • Giới thiệu một số khái niệm, lịch sử áo dài phụ nữ Việt Nam. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu về áo dài Việt Nam qua các thời kỳ. Ứng dụng sáng tác bộ sưu tập thời trang.