Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cải tiến hệ thống điều khiển và giám sát quá trình trộn liệu của Công ty gạch granite Đồng Nai trên cơ sở sử dụng logic mờ
Authors: Vũ Xuân Hà
Advisor: Nguyễn Doãn Phước
Keywords: Gạch; Sản xuất
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về Công ty gạch granite Đồng Nai. Trình bày tổng quan về quy trình công nghệ. Hệ thống điều khiển hiện tại và đề xuất cải tiến thực hiện.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Điều khiển tự động - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2407
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

50

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255263.pdf
    Restricted Access
 • N?i dung
  • Size : 2,98 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255263-BIA.pdf
    Restricted Access
 • B�a
  • Size : 104,96 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255263-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 223,15 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.